ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διοικητικό Συμβούλιο
Ένωσης Επαγγελματιών Ακτινολόγων Απεικονιστών Ελλάδος

Πολυτίμη Λεονάρδου, Πρόεδρος 

Δημήτριος Τριανταφύλλου, Αντιπρόεδρος

Στυλιανός Μπενάκης, Γενικός Γραμματέας

Δημήτριος Παπανδρέου, Ειδικός Γραμματέας

Αντώνιος Τσάνης, Ταμίας

Κώστας Κοκκίνης,  Μέλος

Κυριακή Ταβερναράκη, Μέλος

Βασίλης Ταταρίδας, Μέλος

Μιχαήλ Τσαγκατάκης, Μέλος.
 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ, ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΠΡΟΦΙΛ, ΕΝΩΣΗΣ