ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΕΑΑΕ 2017

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΕΑΑΕ 2017

6ο Συνέδριο Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στην Ακτινοδιαγνωστική, 6-8 Οκτωβρίου 2017

 

ΘΑ ΧΟΡΗΓΗΘΟΥΝ 20 CME - CPD credits
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΕΑΑΕ 2017
 
     

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΟΥΣ
 
    

 

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
 
    

 

ΣΥΝΕΔΡΙΟ, ΕΕΑΑΕ, 2017, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ